Reumaõe infoliin 14408. Reumaõde Kersti Ossaar vastab infotelefonile tööpäeviti 9.00-16.00.   Loe edasi
1

Üritused ja projektid

Eesti Reumaliit on 2011. aastal prioriteetseteks tegevussuundadeks valinud haigusrühmade töö arendamise ja enamlevinud haigusinfo kajastamise (reumatoidartriit, spondüloartropaatia, juveniilne ideopaatiline artriit, osteoporoos, artroos ja muud sidekoe haigused. Samuti edendame koostööd Eesti Reumatoloogide Seltsiga, perearstide ja taastusarstide seltsiga. Üks suuremaid ettevõtmisi on järgmisel aastal uue visuaalse identiteedi loomine, mille elluviimiseks

kirjutasime projekti Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile, kus kesksel kohal on organistastiooni jätkusuutlikuse tagamine ja Kuukirja arendamine.

Rahvusvahelise koostöösuunanal jätkatakse patsientide koolitamist uuringupartneritena. Aasta 2011 toob kaasa aktiivse osalemise erinevates ümarlaudades ja komisjonides nagu ravimihüvitised, seadusandlus, luu-, liigese- ja sidekoehaiguste strateegiad.

2011.a. jätkuvad traditsioonilistest projektidest Osteoporoos, Suveseminar ning Käimispäev Reumaliiduga. Tegevusaasta päädib 28.oktoobril Reumafoorumiga, mille raames tutvustatakse Eesti Reumaliidu 20.aastapäevaks valminud ülevaatlikku ajalooraamatut nii reumatoloogia arengust kui ka Eesti Reumaliidu arengust. Lisaks iga-aastastele projektidele toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi rahastusel ja Sotsiaalministeeriumiga koostöös 42 koolitust igas Eest maakonnas. Osaletakse Eulari kongressil Londonis (25.-28.05) ja Sügiskonverentsil Kreekas (novembri lõpus).

Jätkame 2010. aasta mais alguse saanud Teeme Ära! ettevõtmist Eesti Reumaliidu egiidi all, seekord läheme appi puudust kannatavatele lastele. Koostöös Eesti Noorte Reumaliiduga, Euroopa Noortega ja EULARiga korraldatakse rahvusvaheline noortelaager. Järjekordselt soovivad soomlased meid külastada, seekord Soome Luupuse Ühing, mis just 10 aastat tagasi Eestist alguse sai. Jätkub ka osalemine Tallinna linnaosade tervisepäevadel.

Eesti Reumaliidu 2010 a. planeeritud ja elluviidud projektid (kirjeldus ja eelarve)