Reumaõe infoliin 14408. Reumaõde Kersti Ossaar vastab infotelefonile tööpäeviti 9.00-16.00.   Loe edasi
1

Uudised

21. Aprill 2017 - 22:56
EESTI REUMALIIT
MTÜ Eesti Reumaliit (ERL) on 1992. aastal loodud katusorganisatsioon, millesse kuulub 11 liikmesühingut enam kui 550 üksikliikmega. Liidu tegevuse eesmärgiks on luu- ja liigesehaigete inimeste ühishuvide eest seismine. Oma eesmärkide täitmiseks teeb ERL koostööd ministeeriumite ja teiste riigiasutustega, omavalitsustega, teiste MTÜ-dega;  osaleb erinevates töögruppides, viib läbi projekte, korraldab koolitusi ja seminare.
Otsime oma asjatundliku meeskonnaga liituma TEGEVJUHTI,
kes vastutab organisatsiooni igapäevatöö ja strateegilise juhtimise eest. Tegevjuhi ülesanneteks on...
30. Märts 2017 - 16:54
Pain Alliance Europe ( üle-euroopaline kroonilise valuga patsiente koondav ühing) palub abi küsitluse läbiviimiseks. Küsitlus puudutab kroonilist valu ja on mõeldud patsientidele. Küsitlus on inglise keelne!
 
Link: https://www.surveymonkey.co.uk/r/PAE-English.
 
24. Detsember 2016 - 15:25
Soovime Teile Eesti Reumaliidu juhatuse ja tegevmeeskonna poolt rahulikke jõule ja meeleolukat uut aastat!
12. Detsember 2016 - 15:18
Eelmisel nädalal (nädal 49)
 
6. detsembril kohtus tegevjuht Marek Jaakson toetajaliikme AbbVie esindajaga
Muidu ootasime endiselt lund ja ootasime endiselt päkapikke.
 
Sel nädalal (nädal 50)
Jõulud lähenevad metsiku kiirusega, kuid püüame veel veidi asjalikud olla.
 
15. detsembril toimub EPIKojas kohtumine Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsleri Maris Jessega, kus osalevad ka Eesti Reumaliidu esindajad.
Muidu aga tõmbame endiselt aastat kokku ning ootame lumevaipa ja jõuluvana.
7. Detsember 2016 - 11:10
Reedel, 2. detsembril toimunud Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIKoda) aastalõpukonverentsil tunnustati mitmeid koja liikmesorganisatsioone. Ühe tunnustuse osaliseks sai ka Eesti Reumaliit, keda tunnustati Liidu 25 tegutsemisaasta täitumise puhul. EPIKoda tänas meid pikaajalise ja südamega tehtud töö eest puuetega inimeste heaolu edendamisel ning kaasamisel ühiskonda.
Eesti Reumaliit tänab siiralt avaldatud tunnustuse eest.

Lehed