Veebiportaal www.liiges.ee pakub lugejatele rohkelt informatsiooni ühe enamlevinud luu- ja liigesepõletikulise haiguse kohta - Reumatoidartriit. Eesti Reumaliit soovitab kõigil, kel on huvi eelpool mainitud haiguse kohta, tutvuda veebportaaliga vajutades siia. Loe edasi
Jaanuarist 2013 hakkas ilmuma Eesti Reumaliidu väljaanne Reumakiri, mida on võimalik igal soovijal omale paberväljaandena koju kätte tellida. E-ReumaKirjaga liitumine on tasuta! ReumaKirja peaeesmärkideks on hoida ühingu liikmeid kursis Eesti Reumaliidu ja teiste ERL-ga seotud liitude ning ühingute tegevusega, tutvustada eesolevaid üritusi ning teadvustada luu- ja... Loe edasi
Ilmunud on ReumaKirja värske talvine 2014 a. number, mida saate lugeda ja alla laadida meie kodulehelt: vajuta siia. ReumaKirja on võimalik tellida lisaks ka paberkandjal. ReumaKirja saab tellida telefoninumbril +372 534 355 01 või meiliaadressil tellimus@reumaliit.ee.  Talvises ReumaKirjas tuleb juttu (väljavõte ReumaKirjast):"Lõppenud aastal diskuteeriti... Loe edasi
Eesti Reumaliit (edaspidi ERL) on katuseorganisatsioon 12 liikmesühingule (ligi 1 000 liikmega) üle Eesti. Eestis elab ligikaudu 250 000 reumaatilisi haigusi põdevat inimest. ERL on loodud selleks, et toetada kõiki reumaatilisi haigeid, pakkudes koos oma liikmesühingutega igakülgset ja adekvaatset informatsiooni haigustest ning toimetulekust. Kaudselt on ERLi... Loe edasi
1
2
3
4

Toetused ja sotsiaalhoolekanne

Kasulikud veebiviited toetustest ja sotsiaalhoolekandest

 • Loe puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadusest siit

Lisaks loe toetustest ja teenustest puuetega inimestele:

 

Järgnev dokument on PDF formaadis (lugemiseks on vajalik Adobe Reader'i olemasolu).

 Infoteatmik 2012 - "Abiks puudega inimesele" (PDF-file lk lõpus)

Iga inimene on väärtus, igal inimesel on midagi anda 

Selleks, et puudega inimene igapäevaelus rahuldavalt toime tuleks, on vaja väiksemat või suuremat abi. Mõnele piisab prillidest, teine vajab mitmeid abivahendeid ning teenuseid. Iga riigi ülesanne on oma kodanikke raskuste puhul abistada. Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahv 28 lg 4 kohaselt on lasterikkad pered ja puuetega inimesed riigi ning kohaliku omavalitsuse erilise hoole all.

Viimasel ajal räägitakse palju puuetega inimeste õiguste konventsioonist, mille Eesti Vabariigi president allkirjastas juba 2007. aastal ja riigikogu ratifitseeris 21. märtsil 2012. See dokument on aluseks puuetega inimeste õiguste eest seismisel, iseseisva toimetuleku strateegiate parandamisel, iga-aastaste tegevuskavade väljatöötamisel ning eelarvete planeerimisel.

Kuidas ja kust leida abi, saad teada sellest infomaterjalist. Brošüür sisaldab infot nii riiklike kui ka Tallinna linna pakutavate teenuste ja toetuste kohta ning annab ülevaate puuetega inimeste organisatsioonidest, mis aitavad Sul oma igapäevaeluga paremini toime tulla. Materjali autorid on lisanud ka oma kogemusi, et võiksid saada abi väiksema jõu- ja ajakuluga.

SISUKORD
RIIKLIKUD TOETUSED JA TEENUSED
 • Puude raskusastme määramine lk 4
 • Töövõimetuspension lk5 
 • Sotsiaaltoetused puuetega inimestele lk 7
 • Rehabilitatsiooniteenus lk 11
 • Rehabilitatsiooniplaan lk 13
 • Taastus-, hooldus- ja õendusravi lk 14
 • Tööturuteenused lk 18
TALLINNA TOETUSED JA TEENUSED PUUETEGA INIMESTELE
 • Tallinna abitelefon 1345 lk 19
 • Sotsiaalhoolekande osakonnad lk 19
 • Soodustused ja toetused lk 20
 • Soodustused abivahendite ostmisel lk 22
 • Abivahendite firmad lk 23
 • Täiendav ravimihüvitis lk 27
 • Soodustused ühistranspordi kasutamisel lk 27
 • Parkimiskaart lk 29
 • Tallinna linna teenused lk 31
 PUUETEGA INIMESTE ÜHINGUD TALLINNAS
 • Tallinna Puuetega Inimeste Koja liikmed lk 50 
 • Tallinna puuetega inimeste tegevuskeskus lk 52