Veebiportaal www.liiges.ee pakub lugejatele rohkelt informatsiooni ühe enamlevinud luu- ja liigesepõletikulise haiguse kohta - Reumatoidartriit. Eesti Reumaliit soovitab kõigil, kel on huvi eelpool mainitud haiguse kohta, tutvuda veebportaaliga vajutades siia. Loe edasi
Lugupeetud ReumaKirja lugejad! Eesti Reumaliit teatab, et lõpetab ReumaKirja väljaandmise! Eesti Reumaliidu tegevjuht Marek Jaaksoni kommentaar: "Selle viie aasta jooksul on ReumaKirja areng olnud märgatavalt hüppeline- ReumaKirja kaasautoriks on olnud kõrgharidusega ajakirjanikud (Kadi Hainas, Robert Hein), reumatoloogid (Piia Tuvik)reumaõed (Kersti Ossaar... Loe edasi
1
2

Teabepäevad

Pilt on tehtud Paide teabepäeval
Eesti Reumaliit korraldab sellel aastal kokku 17 teabepäeva kõikides maakondades, millest praeguseks on toimunud kuus kohtumist. Teisel poolaastal on toimumas veel 10 kohtumist, sealhulgas Tallinnas ja Ida-Virumaal ka vene keeles.
 
Koostöös Eesti Sclerosis Multiplex'i ühinguga korraldas Eesti Reumaliit teabepäevade sarja "Hooliv tööandja", mis kulmineerus 03. detsembril Harjumaal
03.12.2013 leidis Tallinnas aset viimane teabepäev tööandjatele, mis toimus üle Eesti ja kuulus teabepäevade sarja „Hooliv tööandja“. Selle eesmärk oli käia läbi kõik Eesti maakonnad, et tutvustada tööandjaile, millised on tema võimalused toetada puude või kroonilisest haigusest tingitud erivajadusega töötajat, aga ka millist tuge on tööandjal endal võimalik riigilt saada.
 
Teabepäevad reumaatilistest haigustest
Teabepäevad on nüüdseks läbi saanud. Täname kõiki ettekandjaid ja osalejaid!
 
Lõpuürituse ettekanded:
 
Ingrid Põldemaa (Eesti Reumaliidu endine juhatuse esimees) ettekanne "Eesti Reumaliidu projektid ja koolitused", mis toetavad toimetulekut ja tööturul püsimist;
 
Riho Tapfer (Eesti Ravimitootjate Liidu juhataja) ettekanne "Ravimitest üldiselt";
 
Riina Järve-Tammiste (Sotsiaalkindlustusameti peaspetsialist) ettekanne "Riiklikud sotsiaalteenused puudega inimestele";
 
EULARi patsiendikoolitus, Tiina Jasinski
Oktoobri alguses toimus Brüsselis koolitus, kus osales kokku 15 patsienti Taanist, Belgiast, Hollandist, Slovakkiast, Suurbritanniast, Iirimaalt, Küproselt, Prantsusmaalt, Šveitsist, Saksamaalt, Rumeeniast. Eesti patsiente esindas Tiina Jasinski Tartu Reumaühingust.
 
"Katused korda", Hele Lemetti
EMSL-i korraldusel toimus 10. märtsil ja 13. aprillil Tartus Domus Dorpatensise saalis koolitus „Katused korda“, millest võtsin osa kui Eesti Reumaliidu ja Tartu Reumaühingu liige.
 
ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsiooni ellurakendamine Eestis, Marek Jaakson
9-päevase koolituse osavõtjateks valiti 47-st Eesti Puuetega Inimeste Koja liikmesorganisatsioonidest välja 26. Kõik koolitusel osalejad sooritasid lõpus eksami, mille järel on neil võimalus kandideerida loodavasse sõltumatu järelevalve komisjoni liikmeks. Eesti Reumaliidu juhatus otsustas koolitusele saata tegevjuhi Marek Jaaksoni.
 
Projekti eesmärgiks on:
 
Soome Reumaliidu tugiisikute algkoolitus, Ester Pruul
Päikesepaistelistel sügispäevadel 3. ja 4. septembril korraldas Soome Reumaliit oma tugiisikutele algkoolituse Tallink SPA hotellis Tallinnas. Koolituse teemaks oli vastastikune tugi ja vabatahtlik töö.
 
Koolitusele olid saabunud tugiisikuid Soome erinevatest reumaühingutest. Eesti Reumaliidu poolt oli võimalus koolitusel osaleda minul ja Eesti Psoriaadiliidu juhatuse esimehel Georg Jurkanovil.
 
Eesti Reumaliidu organisatsiooni hindamise ja arengukava koostamise töörühma koolitus
22.-23. septembril 2011.a. toimus Kloogarannas Eesti Reumaliidu organisatsiooni hindamise ja arengukava koostamise töörühma koolitus, mille osalejaiks olid ERL juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmed, tegevmeeskond ning igast ERL liikmesorganisatsioonist üks esindaja. Kahjuks ei saanud tulla esindajad Tallinna Reumaühendusest, Eesti Osteoporoosihaigete Seltsist ja Valgamaa Reumaliidust.