Veebiportaal www.liiges.ee pakub lugejatele rohkelt informatsiooni ühe enamlevinud luu- ja liigesepõletikulise haiguse kohta - Reumatoidartriit. Eesti Reumaliit soovitab kõigil, kel on huvi eelpool mainitud haiguse kohta, tutvuda veebportaaliga vajutades siia. Loe edasi
Jaanuarist 2013 hakkas ilmuma Eesti Reumaliidu väljaanne Reumakiri, mida on võimalik igal soovijal omale paberväljaandena koju kätte tellida. E-ReumaKirjaga liitumine on tasuta! ReumaKirja peaeesmärkideks on hoida ühingu liikmeid kursis Eesti Reumaliidu ja teiste ERL-ga seotud liitude ning ühingute tegevusega, tutvustada eesolevaid üritusi ning teadvustada luu- ja... Loe edasi
Ilmunud on ReumaKirja värske kevadine number, mis on praeguseks jõudnud kõigi tellijate postkasti ning meditsiiniasutustesse ja raamatukogudesse üle Eesti. Kuu aega peale ReumaKirja ilmumist saab seda lugeda ja alla laadida ka meie koduleheküljelt! Kui aga tahad olla esimeste seas, kelleni ReumaKiri jõuab, saad seda tellida kas telefoninumbril +372 534 355 01 või... Loe edasi
Eesti Reumaliit (edaspidi ERL) on katuseorganisatsioon 12 liikmesühingule (ligi 1 000 liikmega) üle Eesti. Eestis elab ligikaudu 250 000 reumaatilisi haigusi põdevat inimest. ERL on loodud selleks, et toetada kõiki reumaatilisi haigeid, pakkudes koos oma liikmesühingutega igakülgset ja adekvaatset informatsiooni haigustest ning toimetulekust. Kaudselt on ERLi... Loe edasi
1
2
3
4

Teabepäevad

Koostöös Eesti Sclerosis Multiplex'i ühinguga korraldas Eesti Reumaliit teabepäevade sarja "Hooliv tööandja", mis kulmineerus 03. detsembril Harjumaal
03.12.2013 leidis Tallinnas aset viimane teabepäev tööandjatele, mis toimus üle Eesti ja kuulus teabepäevade sarja „Hooliv tööandja“. Selle eesmärk oli käia läbi kõik Eesti maakonnad, et tutvustada tööandjaile, millised on tema võimalused toetada puude või kroonilisest haigusest tingitud erivajadusega töötajat, aga ka millist tuge on tööandjal endal võimalik riigilt saada.
 
Teabepäevad reumaatilistest haigustest
Teabepäevad on nüüdseks läbi saanud. Täname kõiki ettekandjaid ja osalejaid!
 
Lõpuürituse ettekanded:
 
Ingrid Põldemaa (Eesti Reumaliidu endine juhatuse esimees) ettekanne "Eesti Reumaliidu projektid ja koolitused", mis toetavad toimetulekut ja tööturul püsimist;
 
Riho Tapfer (Eesti Ravimitootjate Liidu juhataja) ettekanne "Ravimitest üldiselt";
 
Riina Järve-Tammiste (Sotsiaalkindlustusameti peaspetsialist) ettekanne "Riiklikud sotsiaalteenused puudega inimestele";
 
EULARi patsiendikoolitus, Tiina Jasinski
Oktoobri alguses toimus Brüsselis koolitus, kus osales kokku 15 patsienti Taanist, Belgiast, Hollandist, Slovakkiast, Suurbritanniast, Iirimaalt, Küproselt, Prantsusmaalt, Šveitsist, Saksamaalt, Rumeeniast. Eesti patsiente esindas Tiina Jasinski Tartu Reumaühingust.
 
"Katused korda", Hele Lemetti
EMSL-i korraldusel toimus 10. märtsil ja 13. aprillil Tartus Domus Dorpatensise saalis koolitus „Katused korda“, millest võtsin osa kui Eesti Reumaliidu ja Tartu Reumaühingu liige.
 
ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsiooni ellurakendamine Eestis, Marek Jaakson
9-päevase koolituse osavõtjateks valiti 47-st Eesti Puuetega Inimeste Koja liikmesorganisatsioonidest välja 26. Kõik koolitusel osalejad sooritasid lõpus eksami, mille järel on neil võimalus kandideerida loodavasse sõltumatu järelevalve komisjoni liikmeks. Eesti Reumaliidu juhatus otsustas koolitusele saata tegevjuhi Marek Jaaksoni.
 
Projekti eesmärgiks on:
 
Soome Reumaliidu tugiisikute algkoolitus, Ester Pruul
Päikesepaistelistel sügispäevadel 3. ja 4. septembril korraldas Soome Reumaliit oma tugiisikutele algkoolituse Tallink SPA hotellis Tallinnas. Koolituse teemaks oli vastastikune tugi ja vabatahtlik töö.
 
Koolitusele olid saabunud tugiisikuid Soome erinevatest reumaühingutest. Eesti Reumaliidu poolt oli võimalus koolitusel osaleda minul ja Eesti Psoriaadiliidu juhatuse esimehel Georg Jurkanovil.
 
Eesti Reumaliidu organisatsiooni hindamise ja arengukava koostamise töörühma koolitus
22.-23. septembril 2011.a. toimus Kloogarannas Eesti Reumaliidu organisatsiooni hindamise ja arengukava koostamise töörühma koolitus, mille osalejaiks olid ERL juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmed, tegevmeeskond ning igast ERL liikmesorganisatsioonist üks esindaja. Kahjuks ei saanud tulla esindajad Tallinna Reumaühendusest, Eesti Osteoporoosihaigete Seltsist ja Valgamaa Reumaliidust.