Veebiportaal www.liiges.ee pakub lugejatele rohkelt informatsiooni ühe enamlevinud luu- ja liigesepõletikulise haiguse kohta - Reumatoidartriit. Eesti Reumaliit soovitab kõigil, kel on huvi eelpool mainitud haiguse kohta, tutvuda veebportaaliga vajutades siia. Loe edasi
Jaanuarist 2013 hakkas ilmuma Eesti Reumaliidu väljaanne Reumakiri, mida on võimalik igal soovijal omale paberväljaandena koju kätte tellida. E-ReumaKirjaga liitumine on tasuta! ReumaKirja peaeesmärkideks on hoida ühingu liikmeid kursis Eesti Reumaliidu ja teiste ERL-ga seotud liitude ning ühingute tegevusega, tutvustada eesolevaid üritusi ning teadvustada luu- ja... Loe edasi
Ilmunud on ReumaKirja värske kevadine number, mis on praeguseks jõudnud kõigi tellijate postkasti ning meditsiiniasutustesse ja raamatukogudesse üle Eesti. Kuu aega peale ReumaKirja ilmumist saab seda lugeda ja alla laadida ka meie koduleheküljelt! Kui aga tahad olla esimeste seas, kelleni ReumaKiri jõuab, saad seda tellida kas telefoninumbril +372 534 355 01 või... Loe edasi
Eesti Reumaliit (edaspidi ERL) on katuseorganisatsioon 12 liikmesühingule (ligi 1 000 liikmega) üle Eesti. Eestis elab ligikaudu 250 000 reumaatilisi haigusi põdevat inimest. ERL on loodud selleks, et toetada kõiki reumaatilisi haigeid, pakkudes koos oma liikmesühingutega igakülgset ja adekvaatset informatsiooni haigustest ning toimetulekust. Kaudselt on ERLi... Loe edasi
1
2
3
4

Ravi liigid

Järgnevad dokumendid on PDF formaadis (lugemiseks on vajalik Adobe Reader'i olemasolu).

Autoimmuunsete liigesepõletike haigus- ja majanduslik koormus Eestis (PDF-file lk lõpus)

LÜHITUTVUSTUS

Praxis analüüsis Eesti Reumaliidu tellimusel autoimmuunsete liigesepõletike haiguskulu (cost of illness), eesmärgiga anda kulude kvantifitseerimise kaudu ligikaudne pilt liigesepõletikega seotud majanduslikust koormusest Eesti ühiskonnale. Peale kvantitatiivse analüüsi viidi läbi kvalitatiivne analüüs, mille raames hinnati, tuginedes teaduskirjandusele, Eesti arstide eksperthinnangutele ning intervjuudele patsientidega, kas Eesti tervishoiusüsteemi korraldus ja sotsiaalkaitse meetmed toetavad liigesepõletike ravi viisil, mis hoiaks välditavad kulud madalad. Analüüsi järelduste põhjal esitati poliitikakujundajatele soovitused, mille arvestamisel on võimalik kahandada liigesepõletikega kaasnevat majanduslikku koormust. 

Uuringuaruanne koosneb kokkuvõttest ja viiest peatükist. Sissejuhatusele järgnevas, teises peatükiskirjeldatakse autoimmuunseid liigesepõletikke meditsiinilisest, epidemioloogilisest, psühhosotsiaalsest ja majanduslikust vaatenurgast. Kolmas peatükk käsitleb haigustega kaasneva koormuse hindamise võimalusi. Neljas peatükk annab ülevaate autoimmuunsete liigesepõletike majandusliku koormuse uuringu metoodikast ja tulemustest. Viiendas peatükis arutletakse võimaluste üle, mis aitaksid vähendada välditavat, eelkõige töövõimetusest tingitud kulu.

 

Reumaatilised haiged vajavad tänapäevast ravi. ka Eestis (PDF-file lk lõpus)

"REUMA" EESTIS

  • RAHVASTIK 1 340 000
  • 2010. a oli reumaatilise haiguse diagnoosiga isikuid (Andmed: Eesti Haigekassa)

– Esmatasandil 208 000

– Reumatoloogide juures 28 000 (45 tegevreumatoloogi)

UMBES IGAL NELJANDAL INIMESEL ON MÕNI LUU- JA LIIGESEVALUGA KULGEV (REUMAATILINE) HAIGUS