Veebiportaal www.liiges.ee pakub lugejatele rohkelt informatsiooni ühe enamlevinud luu- ja liigesepõletikulise haiguse kohta - Reumatoidartriit. Eesti Reumaliit soovitab kõigil, kel on huvi eelpool mainitud haiguse kohta, tutvuda veebportaaliga vajutades siia. Loe edasi
Jaanuarist 2013 hakkas ilmuma Eesti Reumaliidu väljaanne Reumakiri, mida on võimalik igal soovijal omale paberväljaandena koju kätte tellida. E-ReumaKirjaga liitumine on tasuta! ReumaKirja peaeesmärkideks on hoida ühingu liikmeid kursis Eesti Reumaliidu ja teiste ERL-ga seotud liitude ning ühingute tegevusega, tutvustada eesolevaid üritusi ning teadvustada luu- ja... Loe edasi
Ilmunud on ReumaKirja värske kevadine number, mis on praeguseks jõudnud kõigi tellijate postkasti ning meditsiiniasutustesse ja raamatukogudesse üle Eesti. Kuu aega peale ReumaKirja ilmumist saab seda lugeda ja alla laadida ka meie koduleheküljelt! Kui aga tahad olla esimeste seas, kelleni ReumaKiri jõuab, saad seda tellida kas telefoninumbril +372 534 355 01 või... Loe edasi
Eesti Reumaliit (edaspidi ERL) on katuseorganisatsioon 12 liikmesühingule (ligi 1 000 liikmega) üle Eesti. Eestis elab ligikaudu 250 000 reumaatilisi haigusi põdevat inimest. ERL on loodud selleks, et toetada kõiki reumaatilisi haigeid, pakkudes koos oma liikmesühingutega igakülgset ja adekvaatset informatsiooni haigustest ning toimetulekust. Kaudselt on ERLi... Loe edasi
1
2
3
4

Originaalravimid

Ravimitest lähemalt

Originaalravim on esimesena leiutatud ja kasutusele võetud uut toimeainet sisaldav ravim, mille tootja on läbi viinud kõik uue ravimi registreerimiseks vajalikud uuringud. Tootja patenteerib reeglina uue toimeaine (ravimi).

Uusi originaalravimeid nimetatakse ka innovaatilisteks ravimiteks sellepärast, et iga uue molekuli - toimeaine avastamine ja patenteerimine võib osutuda tähelepanuväärseks revolutsiooniks haiguse ravis.

Uusi ravimid (molekulie e toimeained) leiutavad, töötavad välja ja toodavad originaalravmitootjad.

Erinevad originaalravimitootjad maailmas on välja töötamas kümneid ja sadu uusi potentsiaalseid  südameveresoonkonna, vähivastaseid, AIDSi, Alzheimeri ja Parkinsoni tõve ravimeid. Uue toimeainega ravim jõuab patsiendini peale põhjalikke laboratoorseid ja kliinilisi uuringuid - toimeaine leiutamisest kuni ravimi registreerimiseni kulub 10-12 aastat. Ravimiks, mis jõuab patsientide kasutusse saab üksainus molekul-toimeaine 5000-10000 katsetatava molekuli seast.

Ravimiohutuse ja uute näidustuste alased uuringud ei lõpe ravimi registreerimisega, vaid jätkuvad ka peale ravimi registreerimist.

Patenteerimine

Uue ravimi väljatöötamine kestab üldjuhul üle 10 aasta ja maksab üle 10 miljardi krooni. Patendikaitse on ainus vahend, mis võimaldab leidurile tehtud kulutused kompenseerida. Patenteeritakse iga uus sünteesitud molekul (nn toimeaine patent) või protsess, mille käigus ravim toodeti (nn protsessi patent). Kuigi uus molekul patenteeritakse 20 ja enamaks aastaks, kulub sellest ajast umbes pool enne kui ravim patsiendini jõuab. Patenteerimist koordineerivad mitmed rahvusvahelised kokkulepped ja organisatsioonid, millega on ühinenud enamus tööstusriike, sh Eesti. Nende hulka kuuluvad näiteks Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon, Patendikoostööleping (PCT) ja Euroopa patendikonventsioon.

Patendikaitse lõppemisel muutub enamus ravimit puudutavast teabest kõigile kättesaadavaks. Kuna kliinilised katsetused antud toimeainega on esmatootja poolt juba tehtud, siis peab geneerilise ravimi tootja tõestama vaid seda, et preparaat sisaldab originaalravimiga võrreldes sama toimeainet ning see on organismi poolt sarnasel hulgal omastatav. Kuna originaalravimite hinna peamise komponendi moodustavad arendusele tehtud kulutused, siis on üldjuhul geneeriliste ravimite hind oluliselt madalam.